Picture

See Norwegian text below / Se norsk beskrivelse under.

Access to product images from Vinmonopolet


By accessing product images from Vinmonopolet you are accepting the rules stated in the document Terms of Service.

Wholesalers (importers) upload high resolution images via Vinmonopolet's vendor portal. After approval, the images are published to an image server and are used in our online store and in our mobile apps.

There are approx. 25000 active images available as per 1. November 2019.

Images can be fetched directly using this URL:

https://bilder.vinmonopolet.no/cache/AxB-C/D-E.jpg

where:
A = Desired width in pixels
B = Desired height in pixels
C = Desired scaling method: 0 = no scaling (keep aspect ratio within given dimensions), 1 = stretch image according to given dimensions, 2 = zoom picture according to given aspect ratio and crop image.
D = Vinmonopolet's product identification number (no leading zeros)
E = Image type. Currently only «1» is used (standard image of product front facing)

Recommended sizes, with examples:

Images are scaled and cached for optimal performance and response. Therefore, it is advised to use same image size for all products, as are used for other purposes.

Standard small image in Vinmonopolet's online store is 300x300, e.g. https://bilder.vinmonopolet.no/cache/300x300-0/146101-1.jpg

Standard image on product page is 515x515, and 1200x1200, e.g.: https://bilder.vinmonopolet.no/cache/515x515-0/1698101-1.jpg and https://bilder.vinmonopolet.no/cache/1200x1200-0/187701-1.jpg

High resolution images (for press) is 5000x5000, e.g.: https://bilder.vinmonopolet.no/cache/5000x5000-0/1712701-1.jpg

If the product lacks an image file, or a non-existing product identification number is used, a «dummy» image of a bottle silhouette is shown.

Tilgang til produktbilder fra Vinmonopolet

Ved å aksessere produktbilder fra Vinmonopolet aksepterer du Vinmonopolets betingelser for bruk angitt i dokumentet Terms of Service.

Grossister (importører) laster opp høyoppløselige bilder via en leverandørportal til Vinmonopolet. Etter godkjenning internt blir bildene publisert til en bildeserver og tilgjengelig i vår nettbutikk og i mobile apper.

Det er ca. 25.000 aktive bilder tilgjengelig per 1. november 2019.

Bilder hentes direkte via denne URL:

https://bilder.vinmonopolet.no/cache/AxB-C/D-E.jpg

hvor:
A = Ønsket bredde i piksler
B = Ønsket høyde i piksler
C = Ønsket skaleringsmetode: 0=Ingen skalering (bevar sideforhold innenfor oppgitte dimensjoner), 1 = Strekk bildet ihht. oppgitte dimensjoner, 2: Zoom bildet med angitt sideforhold og beskjær bildet
D = Vinmonopolets artikkelnummer (uten ledende nuller)
E = Bilde-type. P.t. benyttes kun «1» (standard bilde av produkt sett forfra)

Anbefalte størrelser og eksempler:

Bilder blir skalert og cachet for optimal ytelse. Det er derfor en fordel å gjenbruke samme størrelser som vi i dag bruker andre steder:

Standard lite bilde i Vinmonopolets nettbutikk er 300x300, f.eks. https://bilder.vinmonopolet.no/cache/300x300-0/146101-1.jpg

Standard bilder på produktsiden er bl.a. 515x515, og 1200x1200 f.eks.: https://bilder.vinmonopolet.no/cache/515x515-0/1698101-1.jpg og https://bilder.vinmonopolet.no/cache/1200x1200-0/187701-1.jpg

Høyoppløselige bilder (dette publiseres til presse fra våre nettsider): https://bilder.vinmonopolet.no/cache/5000x5000-0/1712701-1.jpg

Hvis produktet mangler bilde, eller du angir et artikkelnummer som ikke finnes, returneres et «dummy» bilde av en flaske-silhuett.

Picture
AS Vinmonopolet, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo | Pb. 6953 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Organisasjonsnummer: 817 209 882