Endring i Vinmonopolets API-tjenester

Vinmonopolet har i lengre tid delt ulike data om varer i produktutvalgene gjennom API-portalen og CSV-filer tilgjengelig via nettbutikk.
På grunn av vurdert risiko for misbruk av dataene Vinmonopolet har hatt tilgjengelig i åpne APIer, er det besluttet at det fra 10. april gjøres endringer i informasjonsinnholdet for produkter.

Det vil påvirke bruken av den følgende åpne API-tjeneste:
https://api.vinmonopolet.no/docs/services/products
med de underliggende operasjoner:
Get accumulated stock
Get details-normal
Get price elements
Get monthly sales

Operasjonene for accumulated stock og price elements fjernes, mens details-normal kun beholder produktnummer og produktnavn. Månedlig salg vil være tilgjengelig som før, men først 35 dager etter månedens siste dag.
Endringen gjelder også CSV-fil for produkter, som kun beholder produktnummer og produktnavn. CSV-filer deles via nettsiden: https://www.vinmonopolet.no/datadeling

De ovennevnte operasjonene vil være tilgjengelig som tidligere i et nytt API som vil deles med redaksjonelle medier som følger «Vær varsom»-plakaten og er medlem av redaktørforeningen.
For disse redaksjonene så ønsker vi at det søkes til oss med en frist innen 1. april for å være bruker av den nye API-tjenesten vår.
Dette gjøres ved å sende en e-post med søknad til oss merket «Søknad ny API-tjeneste», sendt til vårt kundesenter: kundesenter@vinmonopolet.no. Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer, samt API-brukernavn (fornavn, etternavn) og e-postadresse som vil benyttes i API-portalen.

De øvrige API-ene for grossistens egne produkter, butikkenes åpningstider og adresser osv. vil fortsatt være tilgjengelig. Dette gjelder altså disse APIene med underliggende operasjoner:
https://api.vinmonopolet.no/docs/services/auth
https://api.vinmonopolet.no/docs/services/my-products
https://api.vinmonopolet.no/docs/services/stores

Se for øvrig Vinmonopolets Terms of service: https://api.vinmonopolet.no/terms-of-service

Comments

 •  
  Vil det være mulig å få den nye Get details-nomral api definition så vi kan se hvordan data vil se ut etter forandringen?
  Posted by Hidden Fri, 05 Mar 2021 12:17:57 GMT
 •  
  Json-spec er oppdatert her: https://api.vinmonopolet.no/docs/services/products/operations/GET_DETAILS_NORMAL?
  Posted by Hidden Mon, 22 Mar 2021 14:03:21 GMT
 •  
  Okei takk for svaret men api som det er nå er mer eller mindre ubrukelig. Hvorfor er data som er tilgjengelig på vinmonopolet.no/p/{productid} skjult nå?
  Posted by Hidden Thu, 25 Mar 2021 13:22:08 GMT
 •  
  Endrede krav til nytt API "Press".

  Vinmonopolets virksomhet er underlagt Offentleglova. Utgangspunktet er derfor at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende register. Det samme gjelder innholdet i databaser som enkelt kan sammenstilles. Innsynsretten gjelder likevel ikke for opplysninger som er unntatt i medhold av lov eller forskrift med hjemmel i lov.

  Vinmonopolet anser at det er risiko for misbruk av de dataene hvor tilgang nå begrenses, ved at disse kan benyttes på en måte som motvirker eller er til fare for det offentlige kontrolltiltaket AS Vinmonopolet utgjør for salg av alkohol i klasse 2 og 3, jf. Offentleglova §24 første ledd. Der det anses som nødvendig å begrense innsynet for å forhindre dette vil innsyn derfor nektes eller utsettes. Det vil bli foretatt en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

  Fra 10. april må alle som vil ha innsyn i detaljert produktinformasjon derfor sende skriftlig søknad AS Vinmonopolet v/kundesenter@vinmonopolet.no, merket «Søknad ny API-tjeneste». Husk å angi API-brukernavn (fornavn, etternavn) og e-postadresse som vil benyttes i API-portalen.

  Alle som vil ha innsyn må begrunne hvorfor de har et saklig behov for innsyn, og samtidig redegjøre for hva opplysningene skal brukes til og hvordan de skal brukes. Dersom hele eller deler av opplysningene som det begjæres innsyn i skal publiseres må det redegjøres nærmere for hvilke opplysninger dette gjelder og hvordan publiseringen vil skje.

  Basert på dette vil Vinmonopolet foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle på om det er grunnlag for å begrense eller utsette innsyn, eller ikke.

  Hilsen Vinmonopolet
  Posted by Hidden Wed, 07 Apr 2021 09:36:28 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.