Issues

 • (Webpage) Broken link at datadeling page

  Where: TOS link at bottom of https://www.vinmonopolet.no/datadeling Issue: Link tries loading url: "http://%20https://api.vinmonopolet.no/terms-of-service". The TOS link at the bottom of datadeling page seems to have a encoded space character prefixing the url method.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 05 May 2021 17:26:11 GMT
 • Påminnelse: Endring i Vinmonopolets API-tjenester fra 10. april 2021


  Vinmonopolet har i lengre tid delt ulike data om varer i produktutvalgene gjennom API-portalen og CSV-filer tilgjengelig via nettbutikk. Vinmonopolet har besluttet at det fra 10. april innføres en begrensning i tilgangen til såkalt «detaljert produktinformasjon».

  Det vil påvirke bruken av den følgende åpne API-tjeneste: https://api.vinmonopolet.no/docs/services/products med de underliggende operasjoner: • Get accumulated stock • Get details-normal • Get price elements • Get monthly sales

  Operasjonene for accumulated stock og price elements fjernes, mens details-normal kun beholder produktnummer og produktnavn. Månedlig salg vil være tilgjengelig som før, men først 35 dager etter månedens siste dag.

  Endringen gjelder også CSV-fil for produkter, som kun beholder produktnummer og produktnavn. CSV-filer deles via nettsiden: https://www.vinmonopolet.no/datadeling

  Vinmonopolets virksomhet er underlagt Offentleglova. Utgangspunktet er derfor at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende register. Det samme gjelder innholdet i databaser som enkelt kan sammenstilles. Innsynsretten gjelder likevel ikke for opplysninger som er unntatt i medhold av lov eller forskrift med hjemmel i lov.

  Vinmonopolet anser at det er risiko for misbruk av de dataene hvor tilgang nå begrenses, ved at disse kan benyttes på en måte som motvirker eller er til fare for det offentlige kontrolltiltaket AS Vinmonopolet utgjør for salg av alkohol i klasse 2 og 3, jf. Offentleglova §24 første ledd. Der det anses som nødvendig å begrense innsynet for å forhindre dette vil innsyn derfor nektes eller utsettes. Det vil bli foretatt en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

  Dette gjøres ved å sende en e-post med søknad til oss merket «Søknad ny API-tjeneste», sendt til vårt kundesenter: kundesenter@vinmonopolet.no. Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer, samt API-brukernavn (fornavn, etternavn) og e-postadresse som vil benyttes i API-portalen.

  Alle som vil ha innsyn må begrunne hvorfor de har et saklig behov for innsyn, og samtidig redegjøre for hva opplysningene skal brukes til og hvordan de skal brukes. Dersom hele eller deler av opplysningene som det begjæres innsyn i skal publiseres må det redegjøres nærmere for hvilke opplysninger dette gjelder og hvordan publiseringen vil skje. Basert på dette vil Vinmonopolet foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle på om det er grunnlag for å begrense eller utsette innsyn, eller ikke.

  De øvrige API-ene for grossistens egne produkter, butikkenes åpningstider og adresser osv. vil fortsatt være tilgjengelig. Dette gjelder altså disse APIene med underliggende operasjoner: https://api.vinmonopolet.no/docs/services/auth https://api.vinmonopolet.no/docs/services/my-products https://api.vinmonopolet.no/docs/services/stores

  Se for øvrig Vinmonopolets Terms of service: https://api.vinmonopolet.no/terms-of-service

  Hilsen Vinmonopolet

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 08 Apr 2021 08:44:08 GMT
 • Endring i Vinmonopolets API-tjenester

  Vinmonopolet har i lengre tid delt ulike data om varer i produktutvalgene gjennom API-portalen og CSV-filer tilgjengelig via nettbutikk.
  På grunn av vurdert risiko for misbruk av dataene Vinmonopolet har hatt tilgjengelig i åpne APIer, er det besluttet at det fra 10. april gjøres endringer i informasjonsinnholdet for produkter.

  Det vil påvirke bruken av den følgende åpne API-tjeneste:
  https://api.vinmonopolet.no/docs/services/products
  med de underliggende operasjoner:
  Get accumulated stock
  Get details-normal
  Get price elements
  Get monthly sales

  Operasjonene for accumulated stock og price elements fjernes, mens details-normal kun beholder produktnummer og produktnavn. Månedlig salg vil være tilgjengelig som før, men først 35 dager etter månedens siste dag.
  Endringen gjelder også CSV-fil for produkter, som kun beholder produktnummer og produktnavn. CSV-filer deles via nettsiden: https://www.vinmonopolet.no/datadeling

  De ovennevnte operasjonene vil være tilgjengelig som tidligere i et nytt API som vil deles med redaksjonelle medier som følger «Vær varsom»-plakaten og er medlem av redaktørforeningen.
  For disse redaksjonene så ønsker vi at det søkes til oss med en frist innen 1. april for å være bruker av den nye API-tjenesten vår.
  Dette gjøres ved å sende en e-post med søknad til oss merket «Søknad ny API-tjeneste», sendt til vårt kundesenter: kundesenter@vinmonopolet.no. Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer, samt API-brukernavn (fornavn, etternavn) og e-postadresse som vil benyttes i API-portalen.

  De øvrige API-ene for grossistens egne produkter, butikkenes åpningstider og adresser osv. vil fortsatt være tilgjengelig. Dette gjelder altså disse APIene med underliggende operasjoner:
  https://api.vinmonopolet.no/docs/services/auth
  https://api.vinmonopolet.no/docs/services/my-products
  https://api.vinmonopolet.no/docs/services/stores

  Se for øvrig Vinmonopolets Terms of service: https://api.vinmonopolet.no/terms-of-service

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 05 Mar 2021 11:02:54 GMT
 • Planned downtime

  There will be a planned downtime for upgrades affecting all APIs on Saturday (06/03) from 18:00 CET until 06:00 AM CET on Sunday (07/03). Regards, Vinmonopolet

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 03 Mar 2021 09:45:12 GMT
 • API /order, legge til en bestilling igjennom API

  Hei vinmonopolet! Flott API dere leverer, men mangler mulighet for å legge til en bestilling via API. Vi arrangerer vinlotteri hver uke og etter korona slo til har vi gjort indiviuelle bestillinger til hver av vinnere sitt nærmeste vinmonopol. Vårt ønske er derfor å kunne legge til en bestilling til en butikk med følgene: - liste med vin (handlekurv) - mottaker på bestilling - butikk det skal leveres til Her er vi for det meste ute etter ett /order/store, men kunne tenkes å støtte hele checkout flyten med /order/by-mail og /order/to-door også. Forstår dette er en større funksjonalitet, men ville legge igjen ett ønske som kan spare oss mye tid.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Sun, 24 Jan 2021 12:46:33 GMT
 • linker til sider under www.vinmonopolet.no

  hvis en går direkte til en link under www.winmonopolet.no (f.eks https://www.vinmonopolet.no/om-oss eller https://www.vinmonopolet.no/p/1230301), så blir en i stedet sendt til hovedhjemmesiden. hvis en der etter prøver på nytt så går den til rett side. Det er uavhengig av browser (chrome/firefox), operativsystem (windows/linux) mm. det skjer hvergang en åpner en ny browser, og ellers ved inactive i litt over 20 min (kanskje 1250 sek). hvis en ikke er aktiv så vil den ved neste link sende deg til hjemmesiden. Er dette noe som kan velges vekk på noen måte?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jan 2021 14:31:11 GMT
 • Missing materials

  In the material API, there are several materials not in the data retrived. One example is 165101. Any reason for this?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 20 Jan 2021 09:21:34 GMT
 • Store profile

  Hi. In the Store information API you have category, but we are missing profile "Rød og mørkt" and "Lyst og lett" information. Would it be possible to ad this information to the API, since this is important to the sales structure. (Should also be avaiable in Leverandørportalen). Thanks.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 15 Jan 2021 14:11:36 GMT
 • SSL ceritificate verify failed

  Regner med at dette er noe som må fikses på deres side? (api.vinmonopolet.no)

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 04 Jan 2021 09:56:12 GMT
 • Is there any way to tell which suppliers I have been given access to?

  I am debugging som issue with missing propducts, is there any way to tell which suppliers I have been granted access to?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 21 Dec 2020 07:27:24 GMT

You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.